Mgr. Svetlana Bornayová

0

Svetlana Bornayová (Galíková) sa narodila v Lučenci do rodiny, kde sa umenie udomácnilo už v jej detstve. Od útleho veku vídavala pri tvorbe svoju matku – výtvarníčku. Prvé pokusy absolvovala ako všetky deti s pastelkami, ceruzkami a plastelínou. Ale celé dospievanie mala príliš veľký rešpekt k tomuto druhu činnosti a tak sa aktívne neodvažovala maľovať.

Vyštudovala odbor história a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte v Prešove. Omnoho neskôr, z osobných rodinných dôvodov si vzdelanie rozšírila o Špeciálnu pedagogiku a diagnostiku na UK v Bratislave.

Prvé kresliarske pokusy absolvovala ako väčšina matiek – kreslila svojim dcéram – domy, stromy, zvieratká a všetko, čo si povedali. A to ju priviedlo k pocitu, že tento spôsob vyjadrenia jej predsa len je vlastný a musí to skúsiť aj trochu na „vážno“.

Na prvé maľby si vybrala ako médium drevo a stále je mu verná. Má svoje osobité čaro a témy na ňom sú tiež osobité, takmer rozprávkové, trochu duchovné, občas mytologické. Veľmi rada maľuje na drevo – je to zaujímavé médium a umožňuje využitie kresby a rôznych nepravidelností, aj keď príprava a aj samotná maľba naň je zložitejšia.

Druhá oblasť tvorby sa realizuje najmä na plátnach akrylom, prípadne používa techniku mixedmédia, aby dodala obrazom 3D efekt. Zaujíma sa však aj o plstenie a mnohé ďalšie výtvarné techniky. Plátna a kartón sú priestorom, kde sa jej najlepšie vyjadrujú myšlienky abstraktnejšou formou a inšpiráciou je všetko, čo sa jej emočne dotkne.

Svet, ktorý žije okolo nás ale hlavne v nás – fantázie, nádeje, pocity, reakcie na okolie, na prečítanú knihu, na vtáčika, ktorý si sadol na krík, úplne obyčajné veci, ktoré prežívame všetci.

Práce Svetlany B. sú prístupné v albumoch na FB účtoch: Svetlana Bornayová Amenti Art a VyP Gallery, prípadne pre priateľov na jej osobnom FB účte .

Svetlana B. sa vždy verejne angažovala rôznych oblastiach života a tak popri komunálnej politike začala organizovať občasné výstavy svojich prác a prác tvoriacich priateľov. Vzišli z toho pravidelné aktivity a tie prerástli v potrebu založenia umeleckého združenia. Stalo sa tak v roku 2011 – spolu s 2 miestnymi výtvarníčkami založila VyP Gallery (FB VyP Gallery) so sídlom v mestskej časti Vyšná Pokoradz – Rimavská Sobota, kde aj v súčasnosti už 27 rokov žije. Združenie usporadúva pravidelné výstavy spoločné a aj jednotlivých svojich členov. Od roku 2018 je členkou aj umeleckého združenia ART MATEHORN. Vystavovala spolu s jeho členmi najmä v Lučenci a Rimavskej Sobote (2017, 2018).

 

FOTOGALÉRIA TVORBY – Mgr. Svetlana Bornayová